Menu
+31 (0) 348 - 46 25 40  /   info@entercare.nl

> > > In hoeverre maakt het uit welk buisje u plaatst?

In hoeverre maakt het uit welk buisje u plaatst?

In het juni nummer van het ‘Otorhinology Head and Neck Surgery Journal’ is een artikel gepubliceerd dat nieuwe inzichten geeft met betrekking tot de primaire keuze voor het type trommelvliesbuisje. Op basis van een ‘Markov Analyse Model’ heeft men de uitkomsten vergeleken tussen de verschillende typen buisjes voor de korte termijn, middellange termijn en lange termijn ventilatie. Er is geanalyseerd welke factoren bepalend zijn voor behalen van het beste overall resultaat.

De studie ‘How Much Does the Type of Tympanoplasty Tube Matter?’ laat zien dat de Triune Tube de beste keuze is bij ventilatie van het middenoor. Dit is te danken aan het feit dat dit type een langere periode van ventilatie biedt dan alle andere primaire buisjes, terwijl het een significant lagere perforatieratio laat zien in vergelijking met de lange termijn T-tubes. Door de langere ventilatietermijn van de Triune tube (ca. 36 maanden) en de non-traumatische eigenschappen, wordt de kans op een eventuele noodzaak om opvolgende buisjes (bij dezelfde patiënt) te plaatsen geminimaliseerd. Eventueel toekomstige trommelvliessluitingen en het klinisch verwijderen van de lange termijn T-tubes zullen hierdoor eveneens afnemen.

triune tube

Download artikel

Download hier een kopie van het artikel.

Volgende bericht

Terug naar boven