PosiSep & PosiSep X

Dé neus- en sinustampons die in 7 dagen tijd volledig oplossen! Resulterend in tevreden patiënten, lovende recensies, een lagere complicatie ratio en tijdbesparing. Bovendien geven deze producten u meer flexibiliteit bij het plannen van het tweede consult.

Meer informatie

Neus- en sinustampons

Entercare biedt een breed scala aan neus- en sinustampons voor operatief, postoperatief en therapeutisch gebruik. In deze productcategorie onderscheiden wij twee soorten: synthetische neus- en sinustampons gemaakt van polivinyl (PVA) en de volledig oplosbare neus- en sinustampons gemaakt van chitosan.

Onze synthetische tampons bevinden zich in de hogere kwaliteitsklasse als het gaat om het inbrengen, hemostase en het verwijderen van de tampons. Ondanks deze positieve eigenschappen blijft het verwijderen van tampons vaak een zeer pijnlijke en traumatische ervaring. Onder andere om deze reden zijn recentelijk tampons van chitosan ontwikkeld die na circa 7 dagen volledig oplossen, waardoor het verwijderen van tampons helemaal niet meer nodig is!