endoscopisch instrumentarium

Endoscopisch instrumentarium

Beter zicht- en behandelperspectief

De traditionele chirurgische benadering met microscoop heeft als nadeel dat er sprake is van een beperkte kijkhoek. Met de endoscopische chirurgische benadering (EES) is het perspectief met betrekking tot zichtlijnen vele malen groter en is het mogelijk om haaks om een hoek te kijken. De endoscopische benadering verschaft u daarmee eveneens toegang tot moeilijk bereikbare holten voor verwijdering van cholesteatoom.

Ergonomisch, snel en minder belastend

Endoscopische oorchirurgie kenmerkte zich in het verleden tot lange en vaak oncomfortabele procedures omdat dat men genoodzaakt was om zowel dissectie als zuig met één en dezelfde hand uit te voeren. De ene hand was geoccupeerd met het optiek en de andere hand was behept met een constante afwisseling tussen dissector, zuig en tangetjes. Met de introductie van endoscopisch instrumentarium in de otologie heeft men dissectie en zuig in één instrument kunnen integreren  waardoor endoscopische oorchirurgie een realistische behandeloptie is geworden met groot voordeel voor patiënten met cholesteatoom.

EndoEar, de nieuwe generatie EES instrumentarium

Naarmate het gebruik van endoscopen voor het uitvoeren van oorchirurgie toenam, zag Grace Medical de noodzaak om instrumentatrium verder te ontwikkelen en te verfijnen om zo aan de specifieke behoeften die deze procedures met zich meenemen tegemoet te komen. De 360° roteerbare gebogen zuigadapter verhoogt het comfort en zorgt ervoor dat de zuigslang tijdens de procedure niet in de weg zit.

Wilt u meer informatie over endoscopisch instrumentarium?

Bekijk ook ons overige instrumentarium